Checklista przed wyjazdem

Ostatnio zmieniono: 2023-07-21 14:18:58

⚠️ Minęło więcej niż 3 dni od ostatniej zmiany


Wcześniej

Przed samym wyjściem